100 kilomeetrit mölatamist, kuni 24 tundi: http://vohandumaraton.ee/

Korduvalt: 

Võhandu Maraton 2012